פרטים חשובים על סקר קרקע

סקר קרקע

כאשר מדבר במונח סקר קרקע ניתן לומר שהוא מתייחס אל הפעולה של "סקר זיהומי הקרקע" ולא לבדיקה של קרקע לפני בניה. סקר קרקע לא מתייחס אל הפעולה של יועץ הקרקע והמטרה מבחינת הקרקע  הוא הימצאות של מזהמים ואפיון של שלל הסכנות כתוצאה מכך אל האדם ואל הסביבה בהתאם, ולא בשביל להמליץ על האופן של הביסוס של תשתיות הבניה כמו, בית פרטי, או תשתיות של תחבורה ועוד כדומה, ובשביל למנוע גורם של סחף או שקיעה של כל המבנה בעתיד.

קרקע מזוהמת

על פי ההגדרה של המשרד לאיכות הסביבה, ניתן לומר שקרקע מזוהמת היא כאמור קרקע אשר בבדיקות התגלו בה כמה חומרים מאוד מזוהמים בריכוזים שהם חורגים מהערכים של הקרקעות. כשמתגלה קרקע שהיא מזוהמת, על הבעל של הקרקע לבחון את הזיהום, לדעת אם הוא בכלל מהווה איזה שהוא סיכון אל הסביבה ואל האדם, ואם כן יידרשו בעלי הקרקע לשקם את הקרקע. על פי ההנחיות של המשרד, כאשר  מתגלים בקרקע זיהום, הבעל של הקרקע יבדוק האם הזיהום אכן מהווה סיכון אל הסביבה ואל האדם, כמו, סיכונים מרובים בנשימות של גזים אשר באים מהקרקע, סיכון במגע עם העור, סיכונים בעת בליעה, סיכון בגלל זיהום של מי התהום ועוד כדומה. אם הקרקע באזור הזה היא אכן מזוהמת והיא מהווה סיכון ממשי הוא יידרש לשקם כמובן את כל הקרקע .


סקר של זיהום באדמה

הסקר של הקרקע למטרות הזיהום עצמו מתבסס באמצעות דגימות בשטח בעזרת סדרה של קידוחים עם סקר של גזים ושל אנלזיה שלהם ועל ביסוס על ניתוח וחיבור של דו"ח סיכונים. מקובל מאוד לחלק את התהליך של הסקר של הקרקע לשלושה שלבים.

  1. הראשון הוא סקר היסטורי – בחינה אשר כוללת את המרחב ובכלל את התוכניות, את התשתיות, מפות וצילומים מהאוויר, טבלאות ומדדים אשר הם רלוונטים וכל מידע טכני אשר נוגע אל האזור אשר נבדק.

  2. סקר גזים – איסוף של דגימות גז מן הקרקע ואנליזה יסודית שלהם. אפשר לנקוט סקר קרקע של גז אקטיבי שבו נשאבים הגזים מן האדמה, או סקר של קרקע פאסיבי שבו מוחדרים אל האדמה חומרים פאסיביים אשר סופגים את הגזים.

  3. סקר קרקע – איסוף של דגימות של הקרקע במיקומים שונים ועומקים אשר נקבעים בהתבסס על הסקר של הקרקע ההיסטורי אשר נועדו לבחון ולאתר את ההמצאות של המזהמים השונים בכל שכבות הקרקע השונות.

הגורם האחראי על התחום של הזיהום של הקרקע הוא המשרד להגנת הסביבה וזאת בעזרת תקינה, הסדרה וגם פיקוח. באתר של המשרד אתם תוכלו למצוא את ההנחיות הכי מקצועיות בשביל ביצוע של סקר קרקע וכן גם הנחיות לגבי השיקום של קרקע שהיא מזוהמת. המשרד יציג מנוע של חיפוש בשביל הנתונים הסביבתיים אשר מסייע בשלב של הסקר של הקרקע ההיסטורי ומאפשר איתור של אירועים, תוכן מערכת חזי אלמוג, לפרטים נוספים מומלץ לפנות למספר בעלי מקצוע המתמחים בעניין.

המלצות נוספות

כללי

ייעול התקשורת עם תוכנה לשליחת SMS

תקשורת אפקטיבית היא בחשיבות עליונה בין אם אתם בעלי עסק קטן, ארגון ללא מטרות רווח או אדםשמנהל עניינים אישיים, או שמירה על קשר עם הקהל

דילוג לתוכן